Úvodní stránka » Produkty » Dveře » Bezpečnostní » Trezorové dle EN1143.1

Trezorové dle EN1143.1

Trezorové dveře se používají jako vstupní dveře do komorových trezorů, trezorových místností a  skladů zbraní a střeliva , odpovídajících Nařízení vlády č.338/2002  a 347 / 2003 Sb., zákonu o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.

Znění nařízení vlády č.338/2002 ohledně dveří pro sklady zbraní a střeliva bylo upřesněno v NV č.347 /2003 ,  a to tím způsobem , že v §2 písmeno e) se třída odolnosti dveří snížila na tř. I , rovněž v §3 v 1.větě se nahradila třída odolnosti na I . Z citovaných nařízení a logické úvahy vyplývá , že odolnost proti vloupání okolních stěn skladu ( boční stěny , strop i podlaha ) by měli vykazovat stejnou odolnost jako požadované trezorové dveře.

Při realizaci trezorových dveří tř.I dle EN 1143.1 doporučujeme investorům zvážit zpracování statického posudku z hlediska únosnosti místa osazení , vhodnosti ostění pro bezpečné ukotvení rámu trezorových dveří , únosnosti okolního objektu v případě zodolnění celého skladu.

Důležité je ověření , zda v manipulační cestě  jsou dostatečné prostupy , zda v místě realizace bude dostatek montážního prostoru. Dále je třeba pamatovat na možnost plného otevření dveří jinak dojde k zmenšení šířky prostupu.

Z těchto důvodů nabízíme konzultaci a doporučujeme naši prohlídku místa realizace.